Metoda NDT-Bobath

Terapia metodą NDT-Bobath kierowana jest do dzieci z:

  • uszkodzeniem OUN
  • obniżeniem lub wzmożeniem napięcia mięśniowego
  • asymetrią ułożeniową
  • opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
  • problemami ortopedycznymi
  • porażeniem splotu barkowego
  • kręczem szyi
  • zaburzeniami karmienia, ssania, połykania

Założenia Metody NDT-Bobath

"Istotą koncepcji NDT Bobath było i jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia OUN z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu" (Berlin 2004)

Wnikliwa analiza problemów pacjenta, opracowanie planu usprawniania i zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, pozwalają wyzwolić możliwe do wykonania ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu. Program usprawniania uwzględnia nie tylko chwilową poprawę, ale i sposób utrzymania jej zarówno obecnie, jak i w przyszłości - co szczególnie dotyczy dzieci.

W związku z powyższym główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia

– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa, obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała

– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę. Odpowiednio przeszkoleni rodzice i opiekunowie, którzy zrozumieją problemy i trudności występujące u ich dziecka kontynuują ćwiczenia w warunkach domowych. Za szkolenie rodziców odpowiedzialny jest lekarz prowadzący i fizjoterapeuta.

Męczybuła
google logo