Terapia Czaszkowo - Krzyżowa

terapia czaszkowo-krzyżowa

„Płyn mózgowo – rdzeniowy jest najważniejszym składnikiem w ludzkim ciele i choroba będzie trwała tak długo, jak długo mózg wytwarza go obficie. Ten, który potrafi rozumować, dostrzeże, iż koniecznym jest, aby niezwłocznie wykorzystać tą rzekę życia i nawodnić usychające pola, gdyż w przeciwnym wypadku plan zdrowia zostanie utracony na zawsze” Michael Kern

To system terapii holistycznej (oparte na przekonaniu, że w każdym z nas istnieje naturalny impuls do rozwijania się i samo uzdrawiania, który przejawia się jeżeli zostaną zapewnione odpowiednie warunki ku temu), kładącej nacisk na wspomaganie ekspresji ruchu pierwotnego oddychania.
Terapia czaszkowo-krzyżowa związana jest z całym systemem osoby leczonej, a nie oddzielnymi jego częściami, gdyż zdrowie jest wyrazem całościowego wpływu środowiska, które zawiera wszystkie jego czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Istnieje subtelny system energetyczny w każdym ciele, a zakłócenia w funkcjonowaniu tego systemu są główną przyczyną problemów fizycznych, psychicznych, emocjonalnych i innych.
Terapeuta stwarza optymalne warunki (przestrzeń terapeutyczną i jakość obecności) jak również stosuje określone układy terapeutyczne, uruchamia mechanizmy. Swoją swobodną uwagą, obserwacją – percepcją, adekwatnie reaguje na proces terapeutyczny.Rolą terapeuty jest pomoc, aby zasada uporządkowania (matryca, wzorzec zdrowia) mogła przejawić się w obrębie sytemu. W ten sposób neutralne pływy w obrębie ciała są mobilizowane do najlepszego danym momencie procesu samo-naprawy (wykorzystywane są wszystkie mechanizmy zaangażowane w ten proces – odwijanie kształtów wokół neutralnych punktów podporu, odwijanie pamięci doświadczeń na wszystkich poziomach – komórkowych, tkankowych, systemowych: dzięki matrycy, która przechowuje wzorzec uporządkowania systemów wokół naturalnych punktów podporu zgodnie z rozwojem embrionalnym).
Zabieg jest przyjemny, relaksujący i rewitalizujący. Wielką ulgę i znaczącą poprawę czuć już po pierwszym zabiegu.

Terapie czaszkowo-krzyżowa można wykorzystywać w pracy z kobietą ciężarną, płodem i niemowlęciem oraz w leczeniu dzieci np. z: Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Autyzmem, Rozszczepem rdzenia kręgowego, Epilepsją, Strabisimus (zez zbieżny i zez rozbieżny), Zespołem Downa, Wodogłowiem, ADHD, ADD, Udarem dziecięcym niedokrwienne mózgu, Głową (zniekształcenia i problemy z nią związane), zaburzenia snu i koncentracji, zaburzenia nerwicowo – lękowe, problemy układu trawiennego: bóle czynnościowe, zaparcia, biegunki, kolki i innymi towarzyszącymi objawami lub zaburzeniami.