Trening słuchowy

trening słuchowy

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Twórcą metody jest dr Andrzej Senderski, jeden z prekursorów badań zaburzeń przetwarzania słuchowego w Polsce.

Trening Neuroflow jest dobrą metodą terapeutyczną dla dziecka, które:

 • ma kłopoty z rozróżnieniem podobnie brzmiących słów;
 • jest nadwrażliwie na niektóre dźwięki;
 • gorzej słyszy w tłumie, a lepiej w rozmowie z jedną osobą;
 • mimo że uważnie słucha, nie rozumie i nie potrafi zapamiętać tego, co usłyszało;
 • często prosi o powtórzenie polecenia lub pytania;
 • mówi monotonnie, powoli;
 • sprawia wrażenie, jakby nie słyszało (podejrzenie wady słuchu);
 • ma kłopoty z liczeniem, zapamiętywaniem dat, dni tygodnia, pór roku itp.;
 • krótko skupia się na dźwięku i szybko męczy się podczas takich ćwiczeń;
 • w dzieciństwie często przechodziło choroby uszu np. wysiękowe zapalenie uszu;
 • nie jest w stanie zapamiętać dłuższych poleceń i ich wykonać;
 • ma ubogi słownik czynny;
 • ma problemy z odróżnianiem głosek k/g, s/z, c/dz, p/b, f/w itd.;
 • błędnie zapisuje głoski, których nie rozróżnia;
 • boryka się z opóźnionym rozwojem mowy lub wadą wymowy;
 • ma zdiagnozowane ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, dysleksję, SLI (przy tych zaburzeniach centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego często współwystępują).

Aby rozpocząć aktywny trening słuchowy należy najpierw przeprowadzić badanie/ diagnozę, podczas której określamy trudności w przetwarzaniu słuchowym. Trening dedykowany jest dla dzieci powyżej 4 r.ż.